Arcàngel Gabriel

with No hi ha comentaris
En el calendari litúrgic actual els tres arcàngels Gabriel, Miquel i Rafael se celebren el 29 de setembre. Ho fan junts des de 1969 on el Concili Vaticà del papa Montini va decidir alliberar dies per encabir-hi nous sants. En lloc de fer més dies a l’any van optar per fer-ho concentrat. De fet la celebració de Gabriel arcàngel era el dia 24 de març durant molts segles i curiosament a l’edat mitjana hi havia calendaris locals on el primer dia de l’any era el 25 de març, per ser el dia de l’Enunciació.
El partidaris de la part més fosca de les narracions bíbliques indiquen que l’arcàngel va fer l’enunciació davant Maria el 25 de març i curiosament Maria va parir Jesús 9 mesos després.
Aquestes i altres curiositats de sants ho trobareu al següent blog de Gabriel Babiloni,
http://bibiloni.cat/blog/?p=2034