Gabriel Martínez Surinyac ha publicat un total de 7 llibres: