Unitats familiars pels que creuen que només hi ha un model

Home i Dona (podeu canviar l’ordre),
Home i Home,
Dona i Dona,
Home i Dona i Fills (un o més, biològics o adoptats),
Home i Dona i Fills i Avis (un o més),
Home i Dona i Fills i Avis i altres familiars (un o més),
Home i Dona i Fills i altres familiars,
Home i Dona i Pares (un o més),
Home i Home i Pares,
Dona i Dona i Pares,
Home i Home i Fills adoptats,
Dona i Dona i Fills adoptats,
Home i Dona i Fills (d’un dels dos d’una altra unió),
Home i Dona i Fills (d’altres unions per separat),
Home i Dona i Fills (barreja d’altres unions per separat i de la unió actual),
Home i Home i Fills (d’un dels dos d’una altra unió),
Home i Home i Fills (d’altres unions per separat),
Home i Home i Fills (barreja d’altres unions i fill adoptat),
Dona i Dona i Fills (d’un dels dos d’una altra unió),
Dona i Dona i Fills (d’altres unions per separat),
Dona i Dona i Fills (barreja d’altres unions i fill adoptat),
Dona i Dona i Fills (inseminació artificial),
Dona i Dona i Fills (barreja d’altres unions i inseminació artificial),
Home,
Dona,
Home i Fills (biològics o adoptats),
Dona i Fills (biològics o adoptats),
Home i Pares,
Dona i Pares,
Home i Fills i Pares,
Dona i Fills i Pares,
Fills i Avis

Per no fer el llistat interminable, cal tenir present que per ser fidels a la realitat i a la qualitat de vida cal incloure altres variables com, per ordre alfabètic:

Alcohol,
Amics,
Animals,
Atur,
Autoritat,
Cultura,
Defuncions,
Desamor,
Desaparicions,
Disfuncions sexuals,
Drogues,
Estatus,
Estudis,
Ètnia,
Hipoteca,
Idees,
Incest,
Infidelitat,
Malaltia crònica,
Matriarcat,
Matrimoni civil,
Matrimoni eclesiàstic
Mentida,
Minusvalidesa física i psíquica,
Paciència,
Pas del temps,
Patriarcat,
Religió,
Violència física i psíquica,